Naučte se učit se. Jak na to?

Škola, základ života, říká se. Nejen během školních let, ale po celý život se musíme učit novým věcem, obnovovat naše dosavadní znalosti. Ne sice na zkoušky kvůli dobrým známkám, ale leckdy kvůli dobrému platovému ohodnocení nebo jiným druhům „přežití“. Jak se tedy učit?

Pište, pište

Psaní je jeden z nejtradičnějších způsobů, který studenti využívají při snaze naučit se nějakou látku zpaměti. Ideální je dělat si poznámky z výkladu učitele a pak si vytvořit vlastní výpisky podle učebnice, skript nebo jiných studijních materiálů. Následně si zkuste poznámky porovnat, navzájem doplnit a vytvořit si znovu celkový přehled.

Při takovém způsobu práce nejenže několikrát opíšete tu samou věc, takže si ji pravděpodobně zapamatujete, ale také možná přijdete na nějaké nesrovnalosti, dohledáte si informace u věcí, kterými si nadále nejste jisti a jelikož budete pracovat s více zdroji, lépe si osvojíte tuto metodu. Práce s informacemi je totiž dnes možná důležitější než jejich memorování.

Zapojte co nejvíc smyslů

Staré čínské přísloví říká, že nejvíc se člověk naučí, když má příležitost danou věc prožít. Nemusí to samozřejmě platit vždycky, ale je pravda, že pokud využijeme při učení více než jen jednu techniku, více smyslů, půjde nám to snáz.

Ideální tedy je si například nejprve udělat poznámky, potom si je NAHLAS přečíst, čímž zapojíte několikrát oči, ale také sluch a artikulaci. Následně si můžete zkusit vybavit získané informace, přeříkat si, co si pamatujete a jen minimálně nahlížet do svých poznámek. Je to lepší než do nich pořád hledět, protože tak můžete získat mylnou iluzi toho, že jste danou látku již ovládli.

Správné prostředí

Nezapomeňte, že na učení má vliv i prostředí, v němž se učíme. Takže čerstvý vzduch, dostatek světla a pokud možno klid! I v učení platí pravidlo, že opakování je matka moudrosti.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*