Víte, co to je apostila a kde si ji obstaráte?

Potřebujete svůj dokument soudně přeložit a superlegalizovat? Nebo k němu obstarat apostilní doložku? Poradíme vám, kde tak učiníte. 
Někdy se dostaneme do situace, kdy potřebujeme do cizího jazyka přeložit úřední dokument. Typickým příkladem je rodný či oddací list, osvědčení o dosaženém vzdělání, popřípadě výpis z rejstříku trestů.

Contents

Superlegalizace, nebo apostila?

Pokud se některým z těchto dokumentů budete prezentovat v cizí zemí, musíte jej opatřit oficiálním soudním překladem, jenž je jakousi zárukou, že přeložený text je původní a v původním rozsahu. Ten ovšem v některých případech budete ještě nuceni opatřit buď tzv. superlegalizací, nebo apostilou.

Kde si vystačíte se soudním překladem?

V některých zemích si vystačíte se soudním překladem jako takovým spolu s jeho originálem v původním jazyce (popřípadě jeho ověřenou kopií). Jedná se o země, s nimiž má Česká republika uzavřenou tzv. biletarální smlouvu (dvojstranná mezinárodní smlouva o osvobození ověřování pravosti dokumentů).

Vyšší stupeň ověření překladu

Pro země ostatní budete nuceni buď přeložený dokument opatřit tzv. apostilou, nebo je tzv. superlegalizovat. Jak apostila (v originále apostille), tak superlegalizace patří do tzv. vyššího stupně ověření překladu, a to, do jaké kategorie vaše listina spadá, opět záleží na cílové zemi, v níž s ní budete dále nakládat.

Apostila, nebo superlegalizace soudního překladu?

Bez apostilní doložky se neobejdete v případě zemí, které jsou smluvními státy Úmluvy o apostile. Pokud do nich vaše země nepatří, nevyhnete se kroku, kterému se říká superlegalizace soudního překladu.

Apostilizace dokumentů

Nejste si jisti, do které kategorie váš dokument spadá? Seznam těchto zemí je k mání ne internetu. Nebo se můžete obrátit na odborníky, kteří vám s celým procesem pomohou, respektive jej vyřeší za vás. Superlegalizace i apostilizace dokumentů stejně jako úřední překlady osobních, firemních i akademických dokumentů najdete například v nabídce společnosti eTuls, s.r.o. sídlící na Starém Městě v Praze, se kterou apostilu získáte rychle a spolehlivě. A dorazí až k vám domů. Tak neváhejte!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*