Krytí vhodným pojištěním v práci? Vyplatí se!

Vzniklé škody v práci? K neopatrnosti nebo k nehodě vlivem nepozornosti může dojít za všech okolností a v jakémkoli zaměstnání. V takových případech musí dotyčný viník uhradit svému zaměstnavateli škodu, a to až do výše 4,5násobku hrubé měsíční mzdy. Tuto výši stanovuje zákoník práce a zaměstnanec nemá na výběr. Jedinou jeho šancí, jak nepřijít o poměrně velké peníze, je mít uzavřené správné pojištění, které škody pokryje.

Správné krytí do nepohody

Situace, kdy dojde v práci k nějakému karambolu, jsou nepříjemné. Může jít o zničený notebook, do které se vylila káva, nebo rozbitý chytrý telefon, který spadl na zem a roztříštil se na miniaturní kousky. A nejde jen o elektroniku, stejným způsobem může dojít k poškození laboratorních nebo měřících přístrojů, lékařské, vyšetřovací nebo jiné techniky, speciálního nářadí. O tom, že může dojít k nehodě drahého služebního vozu, ani nemluvě. Pojištění odpovědnosti zaměstnance tyto události pomůže vyřešit.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance

Je obdobou produktu, který bývá součástí majetkových pojištění a týká se běžného občanského života. Pojištění proti blbosti pro zaměstnance je výhradně určené pro zaměstnance, kteří jsou v platném pracovněprávním vztahu ke svému zaměstnavateli, který má sídlo nebo místo podnikání v České republice. Ke škodě nadto musí dojít při plnění pracovních úkolů, nevztahuje se tedy na škody, ke kterým došlo mimo rámec pracovní náplně daného zaměstnance.

Ve třech variantách pro všechny zaměstnance

Toto pojištění je možné sjednat ve třech různých variantách, které mají široký rozsah pojistné ochrany. U standardní varianty se nezkoumá druh pracovní činnosti, tato pojistka je vhodná pro kancelářské pracovníky, kteří nevyjíždějí do terénu. Naopak verze Řidič je vhodná pro ty, co řídí referentské vozy, vyjíždějí na odběry, měření nebo za jinou činností mimo kancelář. Tarif Řidič PLUS se týká zaměstnanců, kteří mají služební automobil přidělený a mohou s ním dokonce jezdit soukromé jízdy se svolením zaměstnavatele. Informace o pojistné částce, spoluúčasti nebo další možnosti pojištění odpovědnosti najdete zde.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*