Studijní obor – multimediální tvorba

V Praze jsou možnosti studia opravdu jedinečné. Vybrat si lze snad jakoukoliv střední (potažmo vysokou) školu podle svého nejlepšího gusta, ať už milujete matematiku nebo jste se rozhodli jít spíše humanitním směrem. Jednou z těch opravdu zajímavých možností, které přinesou v budoucnu ovoce v podobě efektivního uplatnění na trhu práce, může být třeba obor Multimediální tvorba.

Cestovní ruch, marketing i výtvarné umění

Střední škola cestovního ruchu ARCUS nabízí celou řadu odborných předmětů, které připraví studenty na budoucí možná povolání. Každý žák prvního ročníku dostane také výtečnou studijní pomůcku, iPad mini, a to zcela bezplatně. Všichni studenti se mohou spolehnout na plně individuální přístup ze strany lektorů (studijní úspěchy nebo neúspěchy mohou rodiče studentů sledovat pohodlně na internetu), učebny vybavené moderní elektronikou včetně LCD monitorů a laserových tiskáren, multimediální technologie jsou zde naprosto špičkové. Bohatá je i výuka cizích jazyků, studenti si volí z nabídky angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny a ruštiny.

V moderní době je důležité mít firemní webovou prezentaci, bez toho se prostě žádný začínající podnikatel neobejde. Odborný předmět Tvorba a správa webových stránek naučí studenty prakticky využívat digitální technologie.  Naproti tomu například Marketing pomůže lepší orientaci v aktuálních možnostech tržního hospodářství a naučí způsobům každého dobrého obchodníka. Dějiny výtvarné kultury zase ve studentech probudí zájem o umělecká díla středověku i novověku, jejichž znalost je mnohdy velmi inspirativní do jakékoliv tvůrčí práce. K dispozici je i studium fotografie nebo studium designu.

Jaké jsou podmínky pro přijetí ke studiu?

Studenty přijímá střední škola na základě výsledků talentovaných zkoušek. Konkrétně se jedná o práci na PC a kresbu na konkrétní téma. Nedílnou součástí hodnocení je pak i prospěch na základní škole, konkrétně v oblasti výtvarné výchovy, výpočetní techniky a rovněž i cizích jazyků. Pokud máte zájem se k přijímacímu řízení přihlásit, musíte tak učinit nejpozději k datu 30. listopadu 2014. Celkový počet přijatých uchazečů činí 20, studium jako takové je čtyřleté a zakončené maturitní zkouškou.

Výuku na této střední škole zajišťují také externisté z vysokoškolského prostředí, potřebná erudice lektorů je tedy už z principu zaručena. Pro studenty je zde i zajímavá možnost pobytu v zahraničí, absolvovat mohou i lyžařský výcvikový kurz a různé exkurze, samozřejmostí je i sportovní vyžití (tělocvična, sportovní areál) a volný přístup k internetu.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*