Při svařování neopomíjejte bezpečnost práce, hrozí vážné úrazy

svářečka CO2 a svářeč

Zvýšené riziko ohrožení zdraví hrozí u pracovních činností, kam patří svařování a dělení materiálů. Pracovníci ani provozovatelé svářecích pracovišť nesmí porušit pravidla bezpečnosti práce, neboť mimo ohrožení zdraví a života jde také o škody na majetku. K povinnostem provozovatelů svářečských dílen patří náležité vyškolení zaměstnanců i používání ochranných pomůcek, jako jsou svářecí kukla, ochranný oděv, rukavice a sluchátka.

Contents

Poškození očí chrání svářecí kukla

Při sváření může dojít k popáleninám, popálení elektrickým proudem, vdechnutí dýmu i zplodin, stejně jako poškození zraku nebo sluchu. Kvalitní svářecí kukla je nejlepším preventivním prostředkem i před působením ultrafialového a infračerveného záření. Ta se vyskytují u všech typů obloukového svařování a plazmového řezání. Viditelné světlo může nenávratně poškodit oční sítnici, ultrafialové vyzařování zapříčiňuje nablýskání očí, úžeh i poškození rohovky, jež se během několika let může vyvinout v šedý zákal.

Předcházíme popáleninám ochranným oděvem

Rozstřikem rozžhaveného kovu z tavné a řezné lázně může dojít k těžkým popáleninám. Kvalitně zpracovaná kůže je nejjistějším materiálem, ze kterého by měly být vyrobeny ochranné oděvy a rukavice pro svařování. Nezanedbejte ani jakost rukavic. Pro sváření se používají ochranné rukavice, jejichž označení piktogramy je viditelné na lícové straně. Nezáleží na tom, jaká svařovací technika je používána.

Nadýchání se zplodin odvrátíme odváděním škodlivin na pracovišti

Svářecí technika musí být umístěna na pracovišti, kde je zajištěno odsávání vzduchu. Při sváření a řezání se kvůli vysokým teplotám odpařuje část materiálu. Ke vzniklému dýmu jsou mnohdy přidány další nečistoty jako barva, čisticí prostředky, oleje, případně používaný plyn, jejž využívá například svářečka CO2. Vzniklé dýmy, aerosoly a plyny mají devastující účinky na lidský organismus, jež se můžou projevit po více letech. Efektivním prostředkem je centrální odsávání pracoviště, případně použití mobilních odsávacích jednotek s mechanickou a chemickou filtrací.

Sluchátka a tlumiče zvuku brání poškození sluchu

Trvalé poškození sluchového ústrojí může způsobit velká hlučnost, k níž při sváření dochází. Nezáleží na tom, jaká svářečka se používá. Závisí totiž na tom, jaká technologie se používá. Běžné MIG/MAG svařování zkratovým přenosem dosahuje hlučnosti 85-90 dB, plazmové řezání stlačeným plynem má dokonce hlučnost 110 dB a nejhlučnější je svařování uhlíkovou elektrodou: 110-130 dB. Proti ohluchnutí se musejí používat tlumiče hluku a protihluková sluchátka.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*