Pes jako přítel a terapeut

Když se rodina rozhoduje, jestli si pořídí psa, měla by zvážit mnohá kritéria. Například, jestli toužíme po psu jako příteli a společníkovi, nebo jestli potřebujeme „čtyřnohého terapeuta“. S čím nám pes jako terapeut může pomoci?

Terapie s podporou zvířat

Tak nějak by se dal přeložit termín zooterapie, který se vztahuje k celé živočišné říši. Nejoblíbenějším zvířetem, které nám pomáhá při terapii, je určitě pes, neboť jej lze začlenit do domácnosti a vycvičit jej v podstatě perfektně.

Pojem canisterapie poprvé použila Češka Jiřina Lacinová v roce 1993, v angličtině pro toto odvětví léčby přesný termín neexistuje. Canis je odvozeno od latinského slova pes, terapie znamená léčení poruch.

S čím nám pes může pomoci?

Pes je téměř zázračné zvíře – po boku člověka žije již tak dlouho, že je schopen se k němu přiblížit jako žádné jiné zvíře, mnohdy si dokáže vytvořit bližší vazbu, než je ta mezilidská.

Pes dokáže rozvíjet oslabené funkce, kompenzuje nedostatky pacienta a pomáhá mu začlenit se do kolektivu, rozvíjí komunikační schopnosti a sebeprezentaci, hrubou a jemnou motoriku. Cvičí paměť, prostorovou orientaci i orientaci v čase a pozornost, podporuje koordinaci a obratnost, pomáhá klientům se sebeuvědoměním a zlepšením sebehodnocení.

Díky společnosti psů – terapeutů se můžeme naučit řešit výchovně-vzdělávací potíže, posílit koncentraci a trpělivost, rozvinout sociální cítění. Pes navíc poskytuje podnět ke hře a pohybu a může působit i v oblasti rehabilitační.

Dětský společník

Nejvíc psa ocení děti, protože jej nebudou vnímat jako terapeuta, ale jako přítele, s nímž si mohou hrát a vybít energii. Zároveň pomáhá pes dítěti utvářet si sociální vazby, uvědomovat si své povinnosti a závazky, uvědomovat si, kdo jsme a co se od nás očekává ve společnosti.

Jelikož je speciálně vycvičených psů nedostatek, nejlepším řešením je vychovat si vlastního psa.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*