Právní vzdělání nejen pro manažery

Práce manažerů není v dnešní době vůbec jednoduchá. Povinností mají dost a vždy měli, ale v současném světě, kde se neustále něco mění, jsou na ně kladeny vysoké nároky. Pokud chtějí udržet krok s dobou, musí se neustále zajímat o novinky ve svém oboru. Ale kde na to mají vzít čas?

Na samostudium mohou vsadit jen ti zodpovědní, kteří si jsou jistí, že to po týdnu nevzdají. Je to navíc o hodně těžší, protože si člověk musí sám vyhledávat informace a vybírat si, co se bude učit. A když se někde zaseknete, nikdo vám neporadí.

Škola se dá stíhat při zaměstnání

Alternativou je zvolit dobrou školu. Nedostatek času na studium jsou jen výmluvy, protože mnoho škol myslí i na časově vytížené. Přímo manažerům pohybujícím se v oblasti práva a lidem s právním vzděláním je určeno studium LLM, které je právě možné studovat distanční formou. Žijeme přece v 21. století, a tak se i vzdělání dá řešit přes internet.

Vystudovat LLM (Master of Laws) online je možné na Cambridge Business School. Výuka je tam zaměřená na soukromé právo, především pak na právo obchodní. Mluví se tedy o občanském zákoníku, obchodních korporacích, hospodářských soutěžích, insolvenčním a pracovním právu a všechno se posuzuje v mezinárodním kontextu.

Studium podle vašich časových možností

Studium Executive LLM je podobně jako na vysoké škole rozděleno na semestry. Jsou tady ovšem jenom dva a každý z nich obsahuje pět modulů. Za jeden modul je třeba absolvovat tři vyučovací hodiny (3×45 minut) výkladu, dvakrát za semestr je nezbytné dostavit se osobně na setkání s lektory. Na těchto setkáních jsou vysvětleny základy probírané látky a podmínky absolvování. Pak už je to jenom na vás. Studujete online přes studijní intranet, kde jsou umístěny všechny materiály. Vzdělávání si uzpůsobíte podle svého volného času.

A kdo se může přihlásit? Každý, kdo touží po vzdělání v této oblasti. Nabyté informace využijí především lidé, kteří už mají s právem předchozí zkušenosti – advokáti, koncipienti, notáři či právní specialisté. Cesta je však otevřená také manažerům tuzemských a zahraničních společností. Je třeba se neustále vzdělávat, pokud chcete být ve svém oboru dobří.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*