Co je to rezistor? A k čemu se využívá?

V elektrotechnickém sektoru se s rezistorem setkáte poměrně často, protože se jedná o prvek, jehož úkolem je zajistit v elektrickém obvodu odpor, respektive snížit velikost elektrického proudu. Poměrně často se s rezistory jako takovými setkáte v podobě topných článků, ještě navíc se některé druhy používají pro testování zátěže u generátorů. Uplatnění je vskutku široké, ovšem je nezbytné zvolit správný druh, aby splňoval všechno, co od něj očekáváte.

Z fyzikálního hlediska se rezistory rozdělují na dvě hlavní kategorie. První skupinu tvoří rezistory proměnné, druhou zase pevné. První zmíněná varianta je schopna měnit odpor ve stanoveném rozsahu, druhá má naopak přesně danou hodnotu, která se mění pouze nepatrně podle okolní teploty a procházejícího napětí.

Rezistory a jejich využití

Stačí se podívat na nabídku rezistorů a zjistíte, že existuje pestrá škála modelů, které se liší v mnoha parametrech i vlastnostmi. Rezistory se nejčastěji používají:

 • jako slaboproudé elektronické komponenty sloužící ke snížení protékajícího proudu či zajištění úbytku napětí,
 • pro měření výkonu elektrodynamických brzd,
 • k tlumení kmitavých obvodů,
 • pro měření proudu,
 • jako ochrana před zkratem, pokud jsou zapojeny do série,
 • pro vytápění, tedy jako topná tělesa,
 • jako rozjezdový odporník či odporová regulace výkonu
 • a k zatížení a zakončení signálových linek.

Samozřejmě ve výčtu použití bychom mohli i nadále pokračovat, nicméně výše zmíněné body jsou právě ty nejčastější.

Druhy rezistorů

Druhů je hned několik, přičemž hlavní odlišnosti spočívají v konstrukci, velikosti odporu a povoleného zatížení. Jestliže hledáte rezistory, u nichž je možné odpor měnit, potom se poohlédněte po reostatech, trimerech a potenciometrech. Setkáte se také s označením SMD, pod nímž se skrývají malé rezistory ve tvaru hranolu, které nacházejí uplatnění při povrchových montážích.

Vlastnosti rezistorů

Stejně jak každá elektrotechnická součástka, tak i rezistor má určité vlastnosti, jimiž je charakteristický. Zpravidla se mluví o následujících vlastnostech:

 • jmenovitý (předpokládaný) odpor v ohmech,
 • tolerance jmenovitého odporu,
 • jmenovité a provozní zatížení,
 • největší povolené napětí,
 • teplotní součinitel odporu
 • a šumové napětí, které se ještě rozděluje na tepelné (závislé na teplotě a šířce kmitočtového pásma) a povrchové (závislé na velikosti stejnosměrného napětí).

Prodejem rezistorů se zabývá společnost TME, která má v nabídce různá provedení. Snaží se neustále svou nabídku rozšiřovat. Zakoupit tak můžete u TME uhlíkové, metalizované i drátové rezistory různých výkonů. Zjednodušte si výběr a porovnejte si jednotlivé rezistory za pomoci srovnávacího nástroje. Spokojení budete nejen s bohatostí produktového portfolia, ale i cenovou politikou obchodu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*