Co všechno možná nevíte o domácí zdravotní péči?

Jste právě po těžkém úrazu nebo jste prodělali vážné onemocnění a přemýšlíte, jak se co nejrychleji dostat zpět do formy, jak se co nejrychleji vrátit, alespoň částečně, k původnímu stylu života? Pokud už máte akutní uzdravování za sebou, onemocnění či úraz již nevyžaduje nepřetržitou nemocniční péči a váš stav je stabilizovaný, proberte se svým lékařem možnosti domácí zdravotní péče. Ta je určena všem pacientům bez rozdílu věku, od dětí až po seniory. Předepisuje a doporučuje ji ošetřující lékař pacienta. Ten nejlépe zná aktuální stav pacienta a dokáže jej objektivně zhodnotit. V tom případě jsou pak také veškeré tyto služby hrazeny v rámci klasického zdravotního pojištění.

V oblasti domácí zdravotní péče jsme mohli v České republice za posledních dvacet let vidět opravdu velké pokroky. Nejen, že mají pacienti k dispozici specializované agentury domácí zdravotní péče, ale vcelku pravidelně jsou realizovány pilotní projekty pro zařazování dalších, leckdy i velmi specifických úkonů. Pacientům je tak poskytována třeba i parenterální výživa, domácí fyzioterapie nebo domácí umělá plicní ventilace.

Na co se však máte zaměřit při výběru poskytovatele? Co je dobré si pohlídat?

  • Vybraný subjekt musí mít smlouvu se zdravotní pojišťovnou pacienta. Aby mohla být péče hrazena ze zdravotního pojištění, je třeba aby měla agentura uzavřenou smlouvu s touto pojišťovnou.
  • Velmi důležitá je také dojezdová vzdálenost. Podle komplikovanosti stavu pacienta a potřeby akutních návštěv zdravotních sester či lékaře je třeba zvolit dojezdovou vzdálenost zdravotnického personálu.  Obecně se doporučuje dojezd maximálně do jedné hodiny.
  • Aby se u pacienta střídalo co nejméně lidí, je dobré si pohlídat, aby agentura byla schopná zajistit, pokud možno, veškeré požadované služby. Pro pacienta je to nejen bezpečnější, protože jej zbytečně nevystavujete vyššímu riziku infekce, ale také pohodlnější.

Špičkovým poskytovatelem v oblasti domácí zdravotní péče je agentura ProCare Medical. Nejen, že sami iniciují a aktivně se podílí na pilotních projektech pro zavádění nových služeb. Zajišťují tak svým pacientům i velmi náročné úkony jako je domácí umělá plicní ventilace či domácí parenterální výživa. Aby vycházeli svým pacientům co nejvíce vstříc, nabízejí i převozy sanitou, a to plně vybavenými vozy. Zdravotníci pacienta nejenom převezou na potřebné vyšetření či kontrolu, ale také ho doprovodí a v případě potřeby jej zase odvezou zpět domů. Proto, aby co nejvíce pacientů stonat doma a co nejméně to zatěžovalo jejich okolí. Všechny potřebné informace najdete přehledně na www.procare.cz.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*