Význam protipožárních dveří

Potkáváte se s nimi všude, v práci, v nákupních centrech nebo na letištích. Člověk jim nevěnuje pozornost, dokud je nepotřebuje. Každý provozovatel nějakého podniku by měl dbát na to, aby splňoval všechny bezpečnostní podmínky stanovené zákonem. To znamená, že v případě požáru nebo jiné mimořádné události, musí být jeho podnik vybaven bezpečnými únikovými cestami a tyto cesty zabezpečeny únikovými dveřmi.

Protipožární dveře slouží k evakuaci osob při mimořádné události a podléhají specifickým technickým normám. Podmínky požárních dveří nařizuje vyhláška č. 202/1999 Sb. Ministerstva vnitra. Všechny takové dveře musí splňovat podmínky, které jsou stanoveny požárními předpisy.

Funkčnost a odolnost konstrukcí

Výroba protipožárních dveří není nic jednoduchého. Tyto uzávěry slouží pro interiérové i exteriérové využití a každé se vyznačují různou odolností. Požární odolnost znamená dobu, po kterou je daná konstrukce schopna odolat účinkům plamene. Existují tři stupně odolnosti uzávěrů s označením DP1, DP2 a DP3, kterou udává materiál, z něhož jsou dveře vyrobeny. Označení DP1 je pro dveře konstruované pouze z nehořlavých hmot. Patří sem protipožární ocelové dveře. DP2 jsou konstrukce z dřevěných i ocelových hmot, a DP3 označuje dřevěné požární uzávěry. Plné i prosklené ocelové požární dveře nabízí například společnost BB-kovo s.r.o.

Nejen hlavní část dveří, ale také jejich ostatní prvky musí splňovat určité požadavky. Výroba požárních dveří se tedy řídí také normami, které určují podmínky pro kliky a kování na únikových dveřích. Tyto prvky musí být vždy ve směru úniku a musí jít v případě požáru otevřít ručně.

Dělení požárních uzávěrů

Požární dveře se dále dělí podle kritérií odolnosti na takové, u nichž je pozorováno množství sálavého tepla z povrchu na straně odvrácené od požáru (tzv. EW), a na dveře bránící požáru, u nichž se měří přímo povrchová teplota (tzv. EI).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*