Rizikové kácení stromů

Vysoký strom v blízkosti domu, elektrického vedení nebo jiného objektu může časem znamenat velký problém. Jednak překáží a stíní, a jednak ohrožuje lidi i majetek, neboť v případě silného větru se může zlomit nebo vyvrátit i s kořeny.

Druhý případ se často stává u smrků, které mají velice mělké kořeny. Z těchto důvodů by měl každý vlastník domu při vysazování stromů na své zahradě brát v úvahu, do jaké výše daný strom jednou vyroste, jak blízko bude u domu, jak budou rozložité větve stínit okna domu a jaké další komplikace může vysoký a rozložitý strom působit. Jinou situací je, pokud člověk koupí dům, v jehož blízkosti už vysoký strom stojí. Pokud působí problémy, rozhodně se nedoporučuje, aby se majitel pouštěl do jeho kácení svépomocí.

Co je rizikové kácení

Je to velice riziková práce, která vyžaduje potřebné zkušenosti a také příslušnou techniku. Strom v blízkosti domu či elektrických drátů nelze kácet klasickým způsobem, neboť pochopitelně chybí volné místo, kam by bylo možné jeho padání nasměrovat. Vyžaduje to zvláštní techniku spočívající v postupném odřezávání kmene odshora dolů. Tímto způsobem kácení se zabývá firma RD servis ze Skrbeně v Olomouckém kraji. Provádí jak rizikové kácení stromů touto speciální metodou, tak klasicky ve svém okolí, ale po dohodě se zákazníkem i ve vzdálenějších lokalitách.

Jaký je postup

Jedná se o speciální metodu za použití stromolezecké techniky. Uplatňuje se v místech, kde není možné klasické směrové kácení dřevin, ale ani nelze z různých důvodů využít výsuvnou plošinu. Na strom vylezou pracovníci firmy za pomoci stromolezecké techniky a postupně řežou kmen z koruny stromu. Odřezané špalky, případně i větve pak spouštějí pomocí lan, aby nedošlo k poškození okolního majetku.

Pokud je nutno kácet odshora, či ořezávat větve stromu v místech, kde podmínky nedovolují použití stromolezecké techniky, používá firma výsuvnou plošinu, nebo obě metody kombinuje. Součástí služeb je v případě zájmu objednavatele také odstranění pořezaného dřeva a větví z místa a jejich odvoz.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*