Jak poznat správné rozměry bez měření? S kalibrem

Strojírenství, ale i stavebnictví nebo třeba truhlařina. Tam všude je extrémně důležité dodržovat správné rozměry. Kdyby jedna část rozměrově neseděla, nepasovala by k jiným. A často jde o milimetry nebo ještě menší jednotky. Všechny výrobky je potřeba po zhotovení pečlivě kontrolovat.

Dvakrát měř, jednou řež, říká jedno staré moudré přísloví. Samozřejmě je vhodné výrobek kontrolovat už v průběhu výroby. Nicméně stejně důležitá je i závěrečná kontrola. K té se ve velkovýrobě nepoužívají obyčejná měřidla, ale zpravidla spíš kalibry. Ověřování rozměrů s nimi je totiž rychlejší.

Bez stupnice, a přesto ověří rozměry

Pokud jste kalibr ještě nikdy neviděli, nejspíš byste byli překvapení z toho, jak vypadá. Například takový válečkový kalibr je zpravidla dvoustranný, jedna strana je dobrá a druhá zmetková. Nenajdete na něm žádnou stupnici, on totiž nic neměří. Je schopný vám pouze sdělit, zda výrobek odpovídá požadovaným rozměrům, nebo ne. Ověříte to tak, že jedna strana kalibru by měla jít nasadit, a druhá ne. Pokud jdou nasadit obě, je výrobek neopravitelným zmetkem. Jestli ani jedna, zpravidla se ještě dá opravit.

Je to rychlejší, nicméně většinou ve velkovýrobě

Když nemusíte sledovat žádnou stupnici, nehrozí, že se přehlédnete. Celý proces je také mnohem rychlejší. Právě z toho důvodu se kalibry používají zejména ve velkovýrobě. Existuje jich celá řada, kromě válečkového třeba ještě závitový či třmenový kalibr. Některé nemívají dvě strany, protože by to vzhledem k jejich tvaru bylo těžko proveditelné, ale skládají se ze dvou samostatných kusů – dobrého a zmetkového.

Jistě vás již napadlo, že kalibr je potřeba vyrobit na konkrétní výrobek s danými rozměry. To je další důvod, proč se používají zejména ve velkovýrobě. Nechat si vyrobit kalibr na jediný výrobek je neekonomické. Udělat to ale samozřejmě můžete, pomohou vám s tím u Michovský tools.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*