Jak vybrat sídlo společnosti, abyste splnili všechny zákonné náležitosti pro rok 2018

V roce 2018 nedošlo k žádným zásadním změnám. Postup, jak vybrat sídlo společnosti bude v tomto roce obdobný jako v předchozích letech. I když nedošlo k významným změnám, stále jsou zde platné zákony, které musí vaše sídlo splňovat. Jaké to jsou, se dozvíte v tomto článku. Mimo to se dočtete, kde všude musí fyzické osoby sídlo uvádět nebo jaké jsou rozdíly mezi sídlem a provozovnou.

Contents

Jak vybrat sídlo společnosti – kde všude jej fyzická osoba musí uvádět a proč?

Dříve používaný termín místo podnikání, dnes již sídlo, je ve většině případů skutečnou adresou, kde se podnikatel nachází, tedy odkud firmu řídí (výjimkou jsou virtuální sídla). Může to být pouze jedna adresa, jelikož podle ní místně spadá podnikatel pod příslušné úřady.

Fyzická osoba má nahlášenou tuto adresu na:

· Zdravotní pojišťovně

· Živnostenském úřadě

· Správě sociálního zabezpečení

Mimo úřady bude sídlo uvedeno v obchodním rejstříku, na webových stránkách aj. Tímto se daná adresa stane veřejnou. Pokud chcete zvolit svou nemovitost, kde i bydlíte, zvažte důsledky tohoto zveřejnění. Můžete si tím přivolat nevítanou pozornost a být rušeni nejen zákazníky, ale i úřady.

Co nám o sídle říká zákon v roce 2018?

České zákony jasně říkají, že každá právnická osoba musí mít určeno své sídlo. Pro vás to znamená, že i v případě, kdy kancelář ke své činnosti nevyužijete, sídlo stejně musíte určit.

Smutná zpráva pro vás, ale v roce 2018 nedošlo a ani nedojde k žádným administrativním úlevám. Stále jsou zákonem stanovené podmínky, které musíte splnit:

· Sídlo se může nacházet jedině na platné adrese. Musí tedy existovat číslo popisné, název ulice atd. Nemůže se jednat o mobilní prostor jako například karavan, prodejní vůz apod.

· Při zakládání či změně v obchodním rejstříku jste povinni prokázat právní důvod k užívání daných prostor či objektu. Takovou skutečnost můžete prokázat např. nájemní nebo kupní smlouvou.

Tip: abyste se vyhnuli administrativním poplatkům, můžete při zakládání namísto celé adresy uvést jen město, kde se vaše sídlo nachází. Tím pádem pro vás změna adresy v rámci města nebude problém, jelikož nebude potřeba upravovat společenskou smlouvu ani nebude třeba provádět zápis do obchodního rejstříku. Tím si ušetříte čas i peníze. Flexibilita podniku je velmi důležitá, více o jejím významu zde.

· Sídlo můžete mít pouze jedno! Nezáleží na tom, zda jste obchoďák, podnikáte přes internet nebo jste profesionální kouč, a proto často cestujete, nebo dokonce střídáte adresy. I když se nehodláte omezovat jen na jedno město a provozovny plánujete umístit i do jiných lokalit, sídle bude pouze jedno.

· Asi vás již napadla možnost, umístit si sídlo do svého domu či bytu. Ano je to možné, ale pouze, pokud je to slučitelné s účelem podnikání a ani to neodporuje povaze a rozsahu podnikatelské činnosti.

Úřady vesměs toto ustanovení příliš neřeší a umístění v bytě bývá tolerováno, patrně proto, že dokazování rozporu s tímto nařízením by bylo obtížné. Otázkou zůstává, zda nedojde ke změně a nebude nařízena změna do nebytových prostor. Tuto možnost při svém výběru určitě zvažte.

Jaké jsou rozdíly mezi sídlem a provozovnou?

Mějte na paměti, že tyto termíny nemají stejný význam.

Stručně řečeno, provozovna je místo, kde se živnost fakticky provozuje. Sídlo je naproti tomu adresa, ze které je podnikání řízeno.

Tyto místa mohou být shodná, tedy budete svou firmu řídit ze stejného místa, kde podnikáte, avšak oboje má své odlišné právní náležitosti, které musíte splnit.

V čem se liší a co mají společného:

· Sídlo může být jen jedno, provozoven vícero

· Provozovnou může být i mobilní prostor či pozemek bez popisného čísla.

· Oboje musí být způsobilé k provozování a řádně označené

· Provozovna musí mít určenou zodpovědnou osobu

Využití virtuálního sídla

Možnost virtuálního sídla je skvělá, pokud nechcete mít adresu u sebe doma, ale víte, že kancelář vůbec nepotřebujete (nebo jen minimálně). Za jen malý poplatek se vyhnete placení drahého nájmu za fyzickou kancelář či komplikacím kvůli umístění sídla u sebe doma.

Na druhou stranu, někteří virtuální sídla zneužívají – více v tomto článku.

Výběr sídla není banální věc. Dejte si proto na čas a zvažte všechny důsledky, ať už se jedná o to, kde všude budete danou adresu uvádět nebo abyste dokázali splnit všechny zákonné podmínky.

Zajímá vás něco dalšího, nebo vám něco nebylo jasné? Neváhejte se nás zeptat.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*