Velký hluk ohrožuje naše zdraví a životy

Hustě osídlená města, bydlení v blízkosti rušných komunikací, ale i průmyslové provozy jsou zatíženy nadměrným hlukem, jenž je nejen zdraví škodlivý, ale bohužel může způsobit závažná chronická onemocnění vedoucí ke ztrátě sluchu, psychickým problémům a migrénám. Snížení hluku by se mělo stát prioritou zastupitelů obcí, měst i provozovatelů těžebních, automobilových a průmyslových provozoven. Navíc je zákonem ustanoveno, že v rámci bezpečnosti práce je třeba postarat se mimo jiné o dostatečné ztlumení hluku všemi možnými způsoby.

Jaké jsou denní a noční limity hlukového zatížení?

Ochrana lidského zdraví před hlukem je zakotvena v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Limity pro hluk jsou podrobně stanoveny dalším zákonem o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Základní limity pro venkovní hluk – například u obytných domů – jsou pro hluk ze silniční dopravy ve dne 55 decibelů a v noci 45 dB, pro hluk ze železniční dopravy 55, respektive 50 dB a pro hluk z hlavních silnic 60 a 50 decibelů. U staré hlukové zátěže u silnic a železnic, která přesahuje hodnoty 70 decibelů, už se jedná o skutečný hazard s lidským zdravím. Tato hodnota se podle zdravotníků negativně podepisuje na zdraví s trvalými následky. Chcete si nechat zjistit hodnoty vzduchu odborníky? Objednejte si profesionální a certifikovanou firmu SAI ATIS s.r.o. zaměřenou na měření hluku a instalace ochranných systémů.

Nechte si změřit hladinu hluku a nainstalovat protihlukový systém

Akustické studie se provádějí pro přesné změření hladiny hluku a za účelem snížení i odstranění nadměrné hlukové zátěže. Z výsledků měření se dají vyvodit závěry, jakým způsobem a jakými prostředky účinně hluk snížit. Firma provádějící akustickou studii může dodat a nainstalovat potřebné protihlukové systémy, jako jsou tlumiče hluku, protihlukové stěny a zástěny nebo tlumiče hluku, páry a tepelně-akustické izolace. Tato opatření se realizují buď přímo u zdroje hluku, nebo v místech jeho šíření.

Není čas na otálení, hluk se musí omezit co nejdříve

Tlumiče hluku, zástěny, protihlukové krytyakustické kryty a další protihlukové soustavy se používají na pracovištích, v hlučných provozech, ale i v bytových zástavbách, kde je nadměrná hluková zátěž neúnosná. Nečekejte, až se vám z hluku rozskočí hlava, a požádejte si o změření hlukové hladiny a následné úpravy do snesitelného stavu, ve kterém se bude pohodově žít nebo pracovat.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*