Firemní vzdělávání: Proč se vzdělávat a jaké jsou možnosti?

Firemní vzdělávání je jedním z benefitů, které vám může zaměstnavatel nabídnout. Přečtěte si, proč ho využít a jaké máte možnosti.

Proč se v průběhu pracovního života vzdělávat?

V dnešní době požadují zaměstnavatelé kromě vzdělání a praxe v oboru po pracovnících samostatnost, vysokou míru odpovědnosti, kreativní přístup a iniciativu. Proto se spousta z nich zaměřuje na vzdělávání svých zaměstnanců. Podívejte se, jaké možnosti vám firmy mohou nabídnout.

Jaké jsou možnosti firemního vzdělávání?

Existuje několik případů, kdy po vás bude chtít firma další vzdělání. Nejčastěji se jedná o situaci, kdy:

  • jste ve firmě nováčkem a potřebujete si zvyknout na nové podmínky a požadavky, nebo jste převeleni do jiného oddělení (jde o tzv. adaptaci),
  • jsou do podniku zaváděny nové technologie a zaměstnavatel chce, abyste si prohloubili kvalifikaci (tzv. doškolování),
  • vedení požaduje váš rozvoj nad rámec znalostí a dovedností (rozšiřování kvalifikace),
  • je třeba, abyste byli přeškoleni a uplatnili se na jiném pracovišti (rekvalifikace).

A jakým způsobem lze vaše další vzdělávání zrealizovat? Záleží především na velikosti a zvycích dané firmy. Může ho vést:

  • specializovaný personalista, který vám v případě velké společnosti nabídne velké množství vzdělávacích kurzů a jste-li zaměstnáni v malé firmě, ušije vám kurz vice na míru,
  • vzdělávací agentura (jde o tzv. outsorcing), kterého využívají malé podniky, pokud nemají vlastního personalistu,
  • sám pracovník – v tomto případě by mu však firma měla poskytnout veškeré edukační materiály a následně by měla provádět kontroly a zprostředkovat mu zpětnou vazbu.

Tip: V současnosti mohou firmy získat finanční prostředky na vzdělávání svých zaměstnanců v rámci projektu POVEZ II. Dotace pokryje až 85 % nákladů. Kromě toho jim budou vráceny peníze na mzdové náklady až do výše 100 % po celou dobu účasti na vzdělávacím kurzu. Podmínkou je podání žádosti o dotaci ze strany zaměstnavatele.

Jakých cílů můžete díky firemnímu vzdělávání dosáhnout?

Kromě doplnění a prohloubení znalostí či dovedností se můžete v rámci firemního vzdělávání zlepšit i v některých vašich osobnostních schopnostech. Na kurzech se můžete například naučit:

  • efektivní komunikaci,
  • pohotovému rozhodování,
  • zlepšit své profesní návyky.

Rada na závěr: Firemní vzdělávání berte jako příležitost k růstu. Vědomosti a dovednosti, které tímto způsobem získáte, zvýší vaši hodnotu na trhu práce. V případě změny pracovního místa se tak snadněji v novém podniku uplatníte.

Zdroj: Firemní vzdělávání a úloha personalisty [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-03-18]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/razaj/MM_Bakalarska_prace.pdf. Bakalářská diplomová práce. MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*